Det är värt att uppmärksamma att begränsningarna på internet har blivit större runt om i världen. Myndigheter bekymrar sig mer och mer om användningen av OpenVPN och gör allt som står i deras makt för att överlista protokollet. Kinas brandvägg har lyckats väl i det avseendet. Den har kunnat blockera olika VPN-leverantörer både i och...