Förklaring av problemet


WebRTC är ett protokoll som använder sig av JavaScript och kan läcka din verkliga IP-adress bakom din VPN eller Tor. Det här verktyget undersöker ifall du är utsatt för WebRTCs IP-läckage.