Företagen som presenteras på listorna på denna webbplats bidrar med ersättning till den här webbplatsen. Läs våra annonseringsvillkor för mer information
Upplysningsvis:
Professionella recensioner

vpnMentor innehåller recensioner som är skrivna av recensenter i vår gemenskap och baseras på deras oberoende och professionella granskning av produkterna/tjänsterna.

Äganderätt

vpnMentor ägs av Kape Technologies PLC som äger följande produkter: ExpressVPN, CyberGhost, ZenMate, Private Internet Access och Intego, som kan recenseras på denna hemsida.

Provisioner från partner Annonsering

vpnMentor innehåller recensioner som har skrivits av våra experter och följer strikta standarder för granskning, inklusive etiska standarder. Sådana standarder kräver att varje recension baseras på en oberoende, ärlig och professionell granskning av recensenten. Med det sagt kan vi tjäna en provision när en användare genomför en handling via våra länkar. Detta påverkar dock inte recensionen, men kan komma att påverka rankingen. Det sistnämnda bestäms utifrån kundnöjdhet baserat på tidigare försäljning och erhållen ersättning.

Riktlinjer för recensioner

Recensionerna som publiceras på vpnMentor är skrivna av experter och granskar produkter enligt våra strikta riktlinjer för recensioner. Vi har tagit fram dessa riktlinjer för att kunna garantera att varje recension är baserad på en oberoende, professionell och ärlig granskning och att de räknar in produktens tekniska kvaliteter samt dess kommersiella värde för användaren. Rankingarna som vi publicerar kan räkna in den provision vi tjänar för varje köp via länkar på vår hemsida.

5 Eyes, 9 Eyes och 14 Eyes – Vad du MÅSTE veta

När man pratar om internationella underrättelseavtal blir det snabbt väldigt komplicerat. Men oroa dig inte, vi är här för att snabbt ge dig all viktig information om 5 Eyes-, 9 Eyes- och 14 Eyes-allianserna

Dessa allianser kan vara ett stort hot mot din sekretess, men vi kommer berätta exakt vad du behöver göra för att skydda din data och fortsätta vara anonym på nätet.

Läs nedan vad dessa allianser innebär och hur de kan påverka VPN-användare som du. Vi har även inkluderat en guide som innehåller alla länder för att ge dig en heltäckande bild av läget.

Vad är 5-Eyes-alliansen?

5-Eyes-alliansen är ett resultat av ett avtal från Kalla Kriget-eran kallat UKUSA-avtalet. Detta var ett underrättelseavtal mellan USA och Storbritannien som ämnade att avkryptera sovjetisk underrättelse.

Under sent 1950-tal hade även Kanada, Australien och Nya Zeeland gått med i alliansen. Dessa fem engelsktalande länder utgör nu den allians som vi pratar om idag. Det underrättelseavtal som dessa länder delar har endast blivit starkare med tiden, framförallt då det även nu har inkorporerat övervakning av internetaktivitet.

Under många år har detta avtal varit en välbevarad hemlighet mellan dessa fem länder. Faktum är att dess existens först upptäcktes 2003. Saker och ting blev allt tydligare år 2013 när Edward Snowden läckte ett antal dokument som han tagit del av när han arbetade för NSA.

Dessa dokument avslöjande hur utbredd övervakningen av myndigheterna faktiskt var och innehöll bevis för att det internationella underrättelsenätverket är mer omfattande än vad vi tidigare trott.

Utöver dessa fem länder i 5-Eyes-alliansen har även två andra underrättelseavtal kunnat bekräftas. Dessa två avtal har kommit att kallas 9-Eyes och 14-Eyes och är inte lika sammansvetsade som 5-Eyes-alliansen men de har ändå en stor påverkan på sekretessen du har på internet.

Detta är länderna som ingår i dessa allianser:

5-Eyes: USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Nya Zeeland
9-Eyes: 5-Eyes + Danmark, Frankrike, Holland, Norge
14-Eyes: 9-Eyes + Tyskland, Belgien, Italien, Sverige, Spanien

9-Eyes- och 14-Eyes-allianserna är i princip förlängningar av den ursprungliga 5-Eyes-alliansen. Medan dessa länder kanske inte delar information med varandra är de fortfarande aktiva deltagare i det internationella underrättelseavtalet.

Utöver dessa bekräftade allianser är det även värt att nämna att det finns ett antal länder som misstänkts dela information med 14-Eyes-alliansen.

Dessa länder är: Israel, Japan, Singapore, Sydkorea

Infographic_eyes(1)

Hur påverkar detta VPN-användare?

Delandet av underrättelse har stor påverkan på internetanvändare och VPN-användare. Man kan utan tvivel anta att din data kommer att delas med andra länder i alliansen om ett av länderna får tag på dina uppgifter.

Allt handlar om vem som har jurisdiktion för din internetaktivitet när du använder en VPN, och då finns det ett antal aspekter att ha i åtanke.

Är det din fysiska plats? Serverns plats? Eller VPN-leverantörens plats? Om du vill vara helt säker är det bäst att du känner till lagar och regler för alla dessa aspekter.

Kunskap är makt

Det är viktigt att känna till de lagar och regler som gäller för det land du bor i. Är det exempelvis ens lagligt att använda en VPN i det land du befinner dig i? I de flesta fallen är det lagligt, men inte alltid.

En annan viktig sak att ha i åtanke är det land där din VPN-leverantör har sin verksamhet. Det rekommenderas starkt att inte välja en VPN-leverantör som har sina högkvarter i ett land som är förknippat med 14-Eyes-alliansen.

Beroende på det land din VPN-leverantör har sin bas kan de tvingas att lämna över information om sina användare till myndigheterna. Dessa uppgifter kan sedan delas med andra länder i alliansen, och då kommer du antagligen inte ens känna till att din sekretess har äventyrats.

Om du vill vara extra försiktig bör du även bekanta dig med hur länderna där den servern du använder sköter sin övervakning, oavsett om detta är i ett land som inte har med VPN-leverantören att göra.

Varför en policy att inte spara loggar är viktig

De många olika sätt där VPN-tjänster kan hamnar under jurisdiktion för flera olika myndigheter är varför de bästa VPN-tjänsterna har strikta policys att inte spara några loggar. Detta innebär att de inte behåller några uppgifter som kan användas för att identifiera dig eller din aktivitet.

Ett bra exempel på en sådan policy är välkända VPN-leverantören ExpressVPN. En utredning av turkiska polisen involverade en ExpressVPN-användare, och polisen försökte då ta del av information om användaren.

Trots sina försök kunde inte myndigheterna få tag på någon information om kunden, eftersom inte heller ExpressVPN hade denna information.

Detta må vara en betryggande historia, men det finns minst lika många fall då VPN-leverantörer hävdar att de har en policy att inte spara några loggar och sedan lämnat ut känsliga uppgifter om sina användare till myndigheter.

Ibland räcker det inte för en VPN-leverantör att hävda att de har en policy att inte spara några loggar, framförallt om VPN-leverantören befinner sig i ett land som ingår i 5-Eyes- 9-Eyes- eller 14-Eyes-allianserna.

Guide för alla länder

Denna guide kommer ge dig bättre förståelse för hur olika länder har olika lagar och regler angående internetaktivitet och VPN-användande.

För de 35 länder vi listat kommer du se i vilka länder som VPN-tjänster är lagliga, vilken underrättelseallians landet är en del av och vilka populära VPN-tjänster som har sin bas i landet. Du får även en kort översikt över ländernas internetlagstiftning.

 

Infographic 2_ World Map_1 (1)

Australien

 • Medlem i 5-Eyes, 9-Eyes och 14-Eyes
 • VPN-tjänster är lagliga
 • Populära VPN-tjänster i Australien: Celo VPN, VPNSecure.Me

Rent allmänt har Australien inga restriktioner vad gäller internetanvändning och VPN-tjänster är helt lagliga.

Australien är dock en viktig medlem i 5-Eyes-alliansen. Eventuellt kan du inte vara säker på att din data är säker när den lagras eller går genom detta land på grund av underrättelseavtalet.

Australien kräver även att telekomföretag sparar metadata i två år och det finns ett antal fall då de australiska myndigheterna har kommit åt krypterad data.

Vitryssland

 • VPN-tjänster är inte lagliga

Även om de flesta i landet har tillgång till internet gör myndigheterna sitt bästa för att censurera innehåll på internet. Alla hemsidor som är kritiska mot myndigheterna blockeras, framförallt under valtider.

Att använda en VPN är olagligt i Vitryssland. Om du upptäcks använda en VPN för att ta dig förbi geografiskt begränsat innehåll kan du bötfällas kraftigt.

Belgien

 • Medlem i 14-Eyes
 • VPN-tjänster är lagliga

Internetåtkomst i Belgien är inte begränsad och landet är känt för att satsa på pressfrihet och yttrandefrihet.

Dock kan internetleverantörer i Belgien beordras av myndigheter att blockera hemsidor som bedriver illegala aktiviteter. Dessutom kan förnekelse av förintelsen och hatbrott leda till fängelsestraff.

Brittiska Jungfruöarna

 • VPN-tjänster är lagliga
 • Populära VPN-tjänster på Brittiska Jungfruöarna: ExpressVPN

Även om Brittiska Jungfruöarna är ett av Storbritanniens territorier är det även en självständig stat med sin egen lagstiftning. De har valt att hålla sig utanför underrättelseavtal, vilket är bra nyheter för de VPN-leverantörer som har sin bas här.

Telekomföretag som har sina högkvarter på Brittiska Jungfruöarna är inte föremål för lagar som handlar om lagring av data eller övervakning.

Bulgarien

 • VPN-tjänster är lagliga
 • Populära VPN-tjänster i Bulgarien: VPNArea

Bulgarien har lagar som skyddar yttrandefriheten, pressfriheten och individen från statlig inblandning.

Landet har kritiserats en del för att tillåta begäran av elektronisk data utan rättens medgivande. Det finns även en oro att korruptionen i myndigheterna och medierna kan äventyra landets pressfrihet och säkerheten för journalister, men just nu finns det inga rapporter som menar att detta även gäller för individers internetfrihet.

Kanada

Kanada har upprepade gånger bevisat sig vara hängivna att leverera fri och obegränsad internettillgång. Detta har till och med inkluderat att erbjuda universell internettillgång till alla sina medborgare. Kanadensisk lag har starkt skydd för yttrandefrihet och pressfrihet, och myndigheterna har uttryckt stöd för nätneutralitet.

Kanada är dock även medlem i 5-Eyes-alliansen, vilket innebär att data som går genom eller som lagras i Kanada är föremål för underrättelseavtal.

Kina

 • Endast VPN-tjänster som godkänts av myndigheterna är lagliga i Kina
 • Populära VPN-tjänster i Kina: Turbo VPN

Kina har upprepade gånger fått betyget som den värsta missbrukaren av internetfriheter av Freedom House. Restriktionerna på internetaktivitet har ökat ännu mer på grund av en ny cybersäkerhetslag som innebär tunga böter på telekomföretag som inte följer lagstiftningen.

Utöver tung censur och övervakning kräver även Kina platsinformation på data och namn på användare. Telekomföretag som har sin verksamhet i Kina måste lämna ut all data som myndigheterna ber om.

Även många utländska teknikföretag, som Apple exempelvis, har varit tvungna att följa denna förtryckande lagstiftning.

VPN-leverantörer måste be om myndigheternas godkännande innan de kan ge åtkomst till deras nätverk. Internetanvändare som upptäcks använda internationella nätverk med hjälp av en VPN utan myndigheternas godkännande kan bötfällas.

Tjeckien

 • VPN-tjänster är lagliga
 • Populära VPN-tjänster i Tjeckien: Avast Secureline

Tjeckien begränsar i allmänhet inte internettillgång och har lagstiftning som skyddar yttrandefriheten. Det finns dock ett antal undantag till denna lagstiftning, bland annat hatbrott, förintelseförnekelse och förnekelse av kommunist-erans brott.

Internetleverantörer måste blockera åtkomsten till vissa sidor som ger tillgång till otaxerade och oreglerade utländska lotterier.

Vissa internetleverantörer som har sina högkvarter i Tjeckien blockerar även innehåll som främjar barnporr och rasism. Det finns inga kända rapporter om övervakning från myndigheternas sida.

Danmark

 • Medlem i 9-Eyes och 14-Eyes
 • VPN-tjänster är lagliga

Danmark har starka skydd för yttrandefriheten med en särskild lag mot censur.

Även om det finns ett par restriktioner på innehåll samarbetar alla internetleverantörer som har sin verksamhet i Danmark med polisen för att förebygga barnporr. Majoriteten av danska internetanvändare har detta filter på sin anslutning. Vissa torrentsidor är även blockerade av en del leverantörer.

Eftersom Danmark är medlem i 9-Eyes kan data som går genom Danmark även delas med andra länder via underrättelseavtal.

Finland

Det finns inga restriktioner från myndigheter när det kommer till internettillgång i Finland. Vissa sidor som det rapporterats ha innehållit barnpornografi blockeras dock av vissa internetleverantörer.

Även om detta filter uppmuntrades av finska polisen är det i slutändan frivilligt för medborgarna. Leverantörer som har implementerat detta filter har fått viss kritik för att även blockera viss pornografi som inte hade med barn att göra.

Frankrike

 • Medlem i 9-Eyes och 14-Eyes
 • VPN-tjänster är lagliga

Även om Frankrike stöttar yttrandefrihet och tillåter ofiltrerad tillgång till internet har det funnits en del bekymmer angående ett par förslag från regeringen om att bekämpa ”Fake News” och terroristhot.

Dessa initiativ har lett till mer övervakning och datainsamling, inklusive informationsdelning med andra 14-Eyes-länder.

Tyskland

 • Medlem i 14-Eyes
 • VPN-tjänster är lagliga
 • Populära VPN-tjänster i Tyskland: Avira Phantom, Zenmate

Tyskland har visat sig vara hängivna till att respektera sekretess och yttrandefrihet, men det finns ett par tydliga gränser. Enligt ny lagstiftning har tyska myndigheters möjlighet till övervakning ökat, både internet och internationellt.

Detta är lagar som tillåter polisen att övervaka medborgarnas internetaktivitet, även om det inte finns någon misstanke om brott. Tyskland har tagit emot mycket kritik för dessa kontroversiella lagar.

Myndigheterna är även involverade i initiativ för att censurera hatbrott från sociala medier och andra kanaler på internet.

Gibraltar

 • VPN-tjänster är lagliga
 • Populära VPN-tjänster i Gibraltar: Buffered, IVPN

Precis som Brittiska Jungfruöarna är Gibraltar ett autonomt brittiskt territorium med sin egen regering.

Gibraltar är dock inte helt självständigt när det kommer till försvar och säkerhet. Storbritannien förbehåller sig rätten att fatta beslut när det kommer till utrikesfrågor och säkerhet, och detta innefattar att implementera övervakning.

Detta innebär att landet inte är helt säkert från spionerande blickar från 14-Eyes-alliansen, även om de inte officiellt är med i ett underrättelseavtal.

Grekland

 • VPN-tjänster är lagliga
 • Populära VPN-tjänster i Grekland: ZoogVPN

Greklands lagstiftning innehåller tydliga paragrafer angående skyddet av yttrandefriheten och pressfriheten, och det finns inga bevis för att myndigheterna censurerar, blockerar eller på annat sätt är inblandande när det kommer till innehåll på internet.

Dock har deras rättssystem vara tydliga med att Greklands sekretesslagar inte gäller för internetkommunikation. Även om detta beslut är kontroversiellt har polisen därmed rätt att övervaka medborgarnas internetaktivitet och data.

Hong Kong

Hong Kong befinner sig på kinesiskt territorium men är en autonom stat med eget styre. Kinesisk censur och geografiska begränsningar gäller inte i Hong Kong, vilket innebär att Hong Kong i princip inte har några begränsningar vad gäller internetåtkomst, med vissa undantag för pornografi och piratkopiering.

Med det sagt är övervakning på internet fortfarande vanligt i Hong Kong, och det har funnits en del bekymmer angående försök från Kina att få ökad kontroll över Hong Kong.

Iran

 • Endast VPN-tjänster som godkänts av myndigheterna är lagliga i Iran

Internetfrihet i Iran har klassificerats som väldigt begränsad av Freedom House. Protester mot myndigheterna har resulterat i avbrott i internetuppkopplingar och blockeringar av stora sociala medie-plattformar.

VPN-leverantörer måste få godkännande av myndigheterna för att kunna erbjuda sin tjänst i landet. Internetanvändare som upptäcks använda internationella servrar via en VPN utan myndigheternas godkännande kan få 1 års fängelse. Detta är dock fortfarande ovanligt.

Denna lag används oftast mot högljudda motståndare mot regimen snarare än mot vanliga medborgare.

Israel

 • Deltar som tredjepart i 5-Eyes
 • VPN-tjänster är lagliga
 • Populära VPN-tjänster i Israel: Hola VPN

Israel har starka skydd för yttrandefriheten vilket även gäller på internet. Det finns inga kända fall då myndigheterna misstänkts ha censurerat innehåll på nätet.

Även om Israel inte officiellt är medlem i något underrättelseavtal finns det ett par fall då Israel har samarbetat med USA i dessa frågor. Detta har varit till stor fördel för USA då israeliska underrättelsemyndigheter har större mandat än NSA.

Italien

 • Medlem i 14-Eyes
 • VPN-tjänster är lagliga
 • Populära VPN-tjänster i Italien: AirVPN

Italien har skydd för yttrandefriheten och medborgare kan använda internet utan avbrott förutom en del filter som satts på plats för att förhindra barnpornografi och hasardspel.

Italien har varit långsamma med att expandera sin internetinfrastruktur. År 2018 hade fortfarande endast cirka 60% av befolkningen regelbunden tillgång till internet enligt Freedom House.

Det finns även ett antal problem med sekretessen i Italien. Bland annat finns det en lag som kräver att telekomföretag behåller information om internetanvändande i sex år.

Japan

 • Misstänkt samarbetspartner med 5-Eyes-alliansen
 • VPN-tjänster är lagliga
 • Populära VPN-tjänster i Japan: VPN Gate

Censur är förbjudet i Japan tack vare deras starka yttrandefrihetsskydd. Medborgare i Japan kan använda fri och ohindrad internetåtkomst. De enda filter är frivilliga och används för att blockera sådant som barnpornografi.

På senaste har det funnits en del orosmoln på sekretesshimlen i Japan, inte minst då japanska hovrätten beslutade att inte begränsa polisens möjlighet att övervaka muslimska medborgares internetaktivitet, även om det inte finns rimliga orsaker att misstänka terrorism.

Japanska underrättelsemyndigheter har tillgång till stark övervakningsutrustning och har enligt uppgifter samarbetat med amerikanska underrättelsemyndigheter.

Malaysia

 • VPN-tjänster är lagliga
 • Populära VPN-tjänster i Malaysia: Hide Me VPN

Det finns inga konstitutionella rättigheter till sekretess i Malaysia och regeringen har stor makt att hämta och lagra data. Malaysias internetfrihet har även blivit mer begränsad på sistone på grund av den nya ”Fake News”-lagen, vilket är ett initiativ av myndigheterna att censurera spridningen av falska nyheter.

Generellt sett har yttrandefriheten blivit bättre i Malaysia, vilket kan observeras genom att våld och hot mot journalister och medborgare har blivit mindre vanligt. Myndigheterna har även ökat tillgången till höghastighetsinternet, inklusive en frisk öppen marknad för internetleverantörer.

Nederländerna

 • Medlem i 9-Eyes och 14-Eyes
 • VPN-tjänster är lagliga
 • Populära VPN-tjänster i Nederländerna: Goose VPN

Nederländerna har ett nära samarbete med andra nationer tack vare sitt medlemskap i 9-Eyes. Nederländerna ger sina medborgare fri och obegränsad internettillgång med stark bekämpning av censur från myndigheterna.

Nyligen har dock ett tidigare misslyckat förslag stöttats av den holländska hovrätten att internetleverantörer måste blockera tillgång till The Pirate Bay på grund av upphovsrättsbrott.

Nya Zeeland

 • Medlem i 5-Eyes. 9-Eyes och 14-Eyes
 • VPN-tjänster är lagliga

Nya Zeeland står bakom yttrandefriheten och har ingen censur på internet. Myndigheterna erbjuder dock frivilligt stöd till internetleverantörer som vill blockera särskilt innehåll på nätet.

Underrättelsetjänsten i Nya Zeeland samarbetar med andra länder i 5-Eyes-alliansen.

Norge

 • Medlem i 9-Eyes och 14-Eyes
 • VPN-tjänster är lagliga
 • Populära VPN-tjänster i Norge: Opera VPN

Norges medborgare har en av de bästa lagstiftningarna för internetanvändning i världen, både vad gäller frihet och åtkomst. Bland annat har medborgare en konstitutionell rätt att komma åt information från myndigheterna.

Precis som i många andra delar av Europa kan internetleverantörer välja att filtrera bort barnpornografi. Norge har även ett nära samarbete med andra länder i och med att de är en del av 9-Eyes-alliansen.

Panama

 • VPN-tjänster är lagliga
 • Populära VPN-tjänster i Panama: NordVPN

Panama är inte delaktig i några underrättelseallianser och deras grundlagar skyddar alla slags yttranden. Medborgare har även fri och obegränsad tillgång till internet.

Panamas lagstiftning förbjuder explicit myndigheters eller polisers inblandning i medborgarnas sekretess. Avlyssning och övervakning är därför inte lagligt utan godkännande från domstolen. Det finns en del som hävdar att de utsatts för otillåten övervakning, men detta är hittills inte bekräftat.

Rumänien

För det mesta har medborgare i Rumänien fri och obegränsad tillgång till internet. Det finns ett par filter som myndigheterna har skapat som riktar sig mot att förhindra barnpornografi. Myndigheterna förbehåller sig även rätten att blockera tillgång till sidor som inte följer lagar som har med pornografi att göra.

Rumänien anses av många vara sekretessvänligt då de upprepade gånger har vägrat att följa EU:s obligatoriska datalagringslagar till följd av att de ansett dem vara okonstitutionella och ett brott mot individers rätt till sekretess och yttrandefrihet.

Ryssland

 • Endast VPN-tjänster som godkänts av myndigheterna är lagliga i Ryssland
 • Populära VPN-tjänster i Ryssland: Kaspersky Secure Connection

Rysslands internetåtkomst har klassificerats som ”ej fri” av Freedom House. De ryska myndigheterna har stor makt över internet i Ryssland och arbetar aktivt för att filtrera innehåll och sprida information som är fördelaktig för de ryska myndigheterna.

Ryssland anses vara en stor internetfiende av Reporters Without Borders. Ryska underrättelsetjänsten är även känd för att bedriva stark övervakning, både inrikes och utrikes.

VPN-leverantörer måste be om tillstånd för att få erbjuda sin tjänst i landet. Internetanvändare som upptäcks använda en VPN utan tillstånd från regeringen kan bötfällas.

San Marino

 • VPN-tjänster är lagliga
 • Populära VPN-tjänster i San Marino: SpyOFF

San Marino har starka juridiska skydd för yttrandefriheten och är starkt emot censur av alla dess slag. Det finns inga kända fall då San Marino har övervakat sina medborgare eller samarbetat med internationella underrättelseallianser.

Seychellerna

Seychellerna påverkas inte av inflytande från internationella underrättelseallianser. De ger fri och obegränsad tillgång till internet till sina medborgare. Det enda undantaget innefattar landets strikta lagar om förtal. Det har även rapporteras om fall då regeringen har censurerat visst politiskt innehåll på nätet.

Singapore

 • Deltar som tredjepart i 5-Eyes
 • VPN-tjänster är lagliga
 • Populära VPN-tjänster i Singapore: Ivacy

Även om de flesta i Singapore har tillgång till internet censurerar myndigheterna innehåll både på uppdrag av regeringen och via press från företag. Den officiella listan på blockerade hemsidor hålls hemlig av regeringen.

Det har även rapporterats att Singapore samarbetar med underrättelsealiansen 5-Eyes.

Sydkorea

 • Deltar som tredjepart i 5-Eyes
 • VPN-tjänster är lagliga

Även om medborgarna i Sydkorea har större frihet än sina grannar i norr är Sydkorea ändå endast rankat som delvis fritt av Freedom House, mycket på grund av sina begränsningar vad gäller yttrandefrihet vad gäller politiskt innehåll och förtal.

Sydkoreas medborgare har konstitutionell rätt till sekretess. Dock uppmuntras internetleverantörer att utveckla system där användarnas riktiga namn används, vilket har ökat oron bland medborgarna vad gäller frihet och sekretess.

Dessutom har Sydkorea rapporterats samarbeta med underrättelsealliansen 5-Eyes.

Spanien

 • Medlem i 14-Eyes
 • VPN-tjänster är lagliga

Spanien har strikta lagar för att skydda yttrandefrihet och medborgarnas personuppgifter och sekretess. Spaniens relation med underrättelsealliansen 14-Eyes innebär dock att sekretess inte alltid kan garanteras.

Sverige

Sveriges juridiska system skyddar medborgares yttrandefrihet och förbjuder censur samt myndigheternas inblandning i sekretessfrågor. För att kunna genomföra övervakning på internettrafik, inklusive om det handlar om nationens säkerhet, måste underrättelsetjänster först få tillstånd från domstolen.

Sveriges relation med utländska underrättelsetjänster via 14-Eyes innebär dock att du inte kan vara helt säker på att din sekretess är säker.

Schweiz

Schweiz anses av de flesta vara ett av de bättre länderna för frihet och sekretess på internet. Bland annat har medborgarna en konstitutionell rätt till yttrandefrihet och sekretessbrott är ett lagbrott.

Medborgarna röstade dock för ett förslag att tillåta myndigheterna att övervaka medborgarnas internetaktivitet. Hittills finns det dock inga bevis för att detta har missbrukats.

Schweiz samarbetar inte heller med några internationella underrättelseallianser.

Storbritannien

 • En av grundarna av 5-Eyes
 • VPN-tjänster är lagliga
 • Populära VPN-tjänster i Storbritannien: HMA, SaferVPN

Storbritannien garanterar yttrandefrihet och informationsfrihet för sina medborgare. Även om sekretesskydd även är en juridisk rättighet har det funnits en oroande trend mot ökad övervakning från myndigheter och polisväsendet.

Myndigheterna rättfärdigar denna ökande mängd övervakning av internetaktivitet genom att hävda att det behövs för att bekämpa terrorism och brott mot barn. Som medgrundare av 5-Eyes har Storbritannien tillgång till ett enormt underrättelsenätverk.

USA

Det finns starka konstitutionella skydd av yttrandefriheten och pressfriheten i USA. USA har uttryckt sig ägna stor kraft på att skydda sina medborgares sekretess och frihet på internet.

Med tanke på det stora antal kontroverser som har handlat om myndigheternas övervakning av sina medborgare är det dock frågan om hur sant detta är. Denna ökade övervakning har rättfärdigats av att vara en strategi för att bekämpa terrorism.

USA har tillgång till ett av de mest sofistikerade underrättelsesystemen i världen och har även dragit nytta av ett väldigt starkt underrättelse- och övervakningsnätverk i form av att vara en av grundarna till 5-Eyes-alliansen.

Infographic 3_ World Map_1

De 4 bästa VPN-tjänsterna utanför 5-Eyes-alliansen

1. ExpressVPN

Erbjudande på ExpressVPN januari 2023: Under en begränsad tid kan du få ett ExpressVPN-abonnemang med en rabatt på upp till 49%! Missa inte detta!

ExpressVPN är kända för sina snabba streaminghastigheter och förmåga att ta sig förbi svåra geografiska blockeringar på populärt innehåll.

ExpressVPN fortsätter att imponera med sina heltäckande funktioner för säkerhet och sekretess. ExpressVPN har sin verksamhet på sekretessvänliga Brittiska Jungfruöarna, vilket innebär att de inte behöver spara några loggar och därmed inte kan lämna ut några identifierande uppgifter om dess användare till myndigheterna.

När det kommer till säkerhet erbjuder de AES 256-CBC-kryptering och skydd mot många olika läckor. Användarna älskar att ExpressVPN har stöd för många olika enheter och att de har en support som svarar snabbt.

ExpressVPN erbjuder även en 30 dagars pengarna tillbaka-garanti och en kostnadsfri testversion för mobila enheter.

Köp ExpressVPN

2. CyberGhost

januari 2023 erbjudande: CyberGhost erbjuder just nu en rabatt på 84% på deras mest populära abonnemang! Dra nytta av detta erbjudande nu och spara mer på ditt CyberGhost-abonnemang.

CyberGhost har sin verksamhet utanför 14-Eyes-alliansen i sekretessvänliga Rumänien. CyberGhost har upprepade gånger uttryckt att det viktigaste för dem är deras användares sekretess, och att de tar sin policy att inte spara några loggar på största allvar.

CyberGhost kan även skryta med AES-256-kryptering och erbjuder högkvalitativa säkerhetsprotokoll för att skydda sina användares data. Deras kunder hyllar CyberGhost för deras användarvänliga gränssnitt som ger dig en lista beståendes av förkonfigurerade inställningar baserat på de streamingtjänster du gillar mest.

Nya användare kan även dra nytta av deras kostnadsfria testversion som kan användas i 7 dagar och deras 45 dagars pengarna tillbaka-garanti.

Köp CyberGhost nu

3. VyprVPN

VyprVPN har sin verksamhet i Schweiz, vilket är ett land som befinner sig utanför 14-Eyes-alliansen och som tar sekretess på väldigt stort allvar. VyprVPN och deras moderbolag Golden Frog har sagt att transparens och ärlighet är nyckelord när det kommer till frågor om sekretess.

Kunder som är bekymrade över sekretess bör även veta att VyprVPN är helt öppna med faktumet att viss data sparas i upp till 30 dagar för fakturerings- och supportsyften.

Utöver detta erbjuder även VyprVPN starka säkerhetsfunktioner som 256-bitars kryptering och en NAT-brandvägg som skyddar dig från skadlig kod. VyprVPN är även en favorit bland fansen för dess förmåga att ta sig förbi tung censur tack vare dess patentskyddade Chameleon-teknologi.

VyprVPN erbjuder nya användare en 3 dagars kostnadsfri testperiod och en 30 dagars pengarna tillbaka-garanti.

Köp VyprVPN nu

4. Trust.Zone

Trust.Zone är ett utmärkt val för de som bryr sig om sekretess och som behöver en prisvärd VPN. Bland Trust.Zones säkerhetsfunktioner hittar du bland annat 256-bitars AES-kryptering, en kill switch, OpenVPN och L2TP över IPSec.

De som är bekymrade över dataläckor kommer glädjas åt att Trust.Zone har en policy att inte spara några loggar och är transparenta när det kommer till sekretess. Trust.Zone erbjuder det de kallar en ”warrant canary”, vilket innebär att myndigheter aldrig ens har bett Trust.Zone att lämna ut några användaruppgifter.

Trust.Zone har sin verksamhet i Seychellerna, vilket befinner sig utanför 14-Eyes-alliansen. Användarna hyllar Trust.Zones hastighet och förmåga att ge tillgång till populära streamingtjänster.

Du kan testa deras tjänst med ett 3 dagar långt kostnadsfritt test och en 10 dagars pengarna tillbaka-garanti.

Köp Trust.Zone nu

Sammanfattning

Sekretess på internet har blivit en allt större fråga då internationell övervakning har blivit allt större och mer effektiv. Det finns många anledningar att vara medveten om myndigheternas möjligheter att komma åt vår data och vår internetaktivitet, framförallt när det finns utbredda underrättelse-allianser som låter länder ta sig förbi sina egna sekretesslagar.

Vi försöker alltid ge dig den senaste informationen, så att du kan fatta bäst möjliga beslut om din internetaktivitet. För att skaffa en pålitlig och säker VPN för bäst möjliga pris, kolla in vår sida för kuponger och rabatter.

Läs mer här:

Tor vs VPN: vilket är säkrast?

De bästa VPN-tjänsterna som inte sparar några loggar

Kontrollera din VPNs läckage

Jämförelse av VPN-protokoll

Rangordning
Leverantör
Vårt betyg
Rabatt
Besök sidan
1
medal
9.8 /10
Spara 49%!
2
9.8 /10
Spara 82%!
3
9.6 /10
Spara 50%!
4
9.4 /10
Spara 80%!
Sekretessvarning!

Du utsätter dig själv för hemsidorna du besöker!

Din IP-adress:

Din plats:

Din internetleverantör:

Informationen ovan kan användas för att spåra dig, ge dig riktade annonser och övervaka vad du gör på internet.

En VPN kan hjälpa dig att dölja denna information från hemsidor så att du alltid är skyddad. Vi rekommenderar ExpressVPN – den bästa VPN-tjänsten av de över 350 leverantörer vi har testat. Den har militärliknande krypterings- och sekretessfunktioner som garanterar din digitala säkerhet, och för närvarande får du 49% rabatt på den.

Besök ExpressVPN

Om skribenten

Teknologiskribent med en passion för integritet på nätet.

Var den här artikeln hjälpsam? Betygsätt den!
Riktigt usel Halvdålig Helt ok Riktigt bra! Älskade den!
av 10 - Röstat på av användare
Tack för din feedback.
Kommentera Kommentaren måste innehålla 5 till 2 500 tecken.