Vi granskar leverantörer baserat på rigorösa tester och research, men tar också hänsyn till din feedback och den provision vi får via samarbete med leverantörer. Vissa leverantörer ägs av vårt moderbolag.
Läs mer
vpnMentor grundades 2014 för att granska VPN-tjänster och täcka sekretessrelaterade nyheter och händelser. Idag fortsätter vårt team av hundratals researchers inom cybersäkerhet, skribenter och redaktörer att hjälpa läsare att kämpa för sin onlinefrihet i samarbete med Kape Technologies PLC, som också äger följande produkter: ExpressVPN, CyberGhost, ZenMate, Private Internet Access och Intego, som kan granskas på denna webbplats. Recensionerna som publiceras på vpnMentor anses vara korrekta från och med datumet för varje artikel, och skrivna enligt våra strikta granskningsstandarder som ska ge en professionell och ärlig granskning av recensenten, med hänsyn till produktens tekniska kapacitet och kvaliteter tillsammans med dess kommersiella värde för användarna. De rankningar och recensioner vi publicerar kan också ta hänsyn till det gemensamma ägandet som nämns ovan, och partnerprovisioner vi tjänar för köp via länkar på vår webbplats. Vi granskar inte alla VPN-leverantörer och informationen anses vara korrekt från och med datumet för varje artikel.

Villkor för tjänsten

Användarvillkor
Välkommen till https://www.vpnmentor.com/!

 

GENOM ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS (”WEBBPLATS”) GODKÄNNER DU OCH BEKRÄFTAR ATT DU HAR LÄST OCH ACCEPTERAR DESSA ANVÄNDARVILLKOR. ANVÄND INTE DEN HÄR WEBBPLATSEN OM DU INTE ACCEPTERAR DESSA VILLKOR. GENOM ATT FORTSÄTTA ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS ACCEPTERAR DU ATT FÖLJA OCH ATT DU ÄR BUNDEN AV DESSA VILLKOR. DESSA ANVÄNDARVILLKOR REGLERAR DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN. ALLT INNEHÅLL (SÅSOM TEXT, DATA, INFORMATION, GRAFIK ELLER FOTOGRAFIER) SOM WEBSELENESE LTD ("FÖRETAGET") KAN GÖRA TILLGÄNGLIGT PÅ WEBBPLATSEN (KOLLEKTIVT ”MATERIAL”). DESSA ANVÄNDARVILLKOR SKREVS URSPRUNGLIGEN PÅ ENGELSKA OCH HAR ÖVERSATTS TILL SVENSKA FÖR DIN REFERENS. OM TEXTEN SKILJER SIG FRÅN URSPRUNGSTEXTEN ELLER OM DET FINNS NÅGON ANNAN DISKREPANS MED DEN ENGELSKA VERSIONEN ÄR DET DEN ENGELSKA VERSIONEN SOM GÄLLER.

 

Din användning av webbplatsen utgör ett lagligt avtal mellan dig och FÖRETAGET och är föremål för villkoren i avtalet som anges i dessa användarvillkor. Du bekräftar och samtycker till att FÖRETAGET kan ändra, stänga av eller avbryta (permanent eller tillfälligt) tillhandahållandet av webbplatsen till dig eller till användare i allmänhet, efter FÖRETAGETS eget gottfinnande, utan att föregående meddelande dig. Du samtycker till att FÖRETAGET inte ska hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon sådan ändring, avstängning eller upphörande av webbplatsen. Sådana ändringar träder i kraft när de publiceras på webbplatsen. Följaktligen rekommenderar vi att du regelbundet ser dessa användarvillkor.

 

Innehållet i och/eller åsikter som uttrycks på webbplatsen och i motsvarande kommentarer är de ursprungliga författarnas åsikter, inte FÖRETAGETS. Innehållet tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte avsett att vara ett godkännande eller representation av FÖRETAGET eller någon annan part. Du förstår att all information (såsom datafiler, skriven text, datorprogram, musik, ljudfiler eller andra ljud, fotografier, videor eller andra bilder) som du kan ha tillgång till som en del av eller genom din användning av webbplatsen är enbart på ansvar av personen som sådant innehåll härstammar från. Du förstår och erkänner att webbplatsen kan skyddas av immateriella rättigheter som ägs av FÖRETAGET eller andra enheter. Du får inte modifiera, hyra, hyra ut, låna, sälja, distribuera eller skapa derivat baserat på webbplatsen, varken helt eller delvis, såvida du inte har fått veta att du får göra det av FÖRETAGET, eller av rättighetsägarna till innehållet på webbplatsen, i ett separat avtal.

 

Användning av webbplatsen

FÖRETAGET auktoriserar dig att använda webbplatsen endast för dina egna personliga, icke-kommersiella ändamål. Användning av webbplatsen för något offentligt eller kommersiellt ändamål (inklusive, utan begränsning, på en annan webbplats eller genom en nätverksansluten datormiljö) utan ett uttryckligt skriftligt avtal med FÖRETAGET är strängt förbjudet. Om du gör kopior av något av materialet måste du behålla i alla sådana kopior alla upphovsrättsliga och andra meddelanden som finns i originalmaterialet. Du får inte modifiera, offentliggöra, publicera eller distribuera materialet. Mellan dig och FÖRETAGET äger FÖRETAGET webbplatsen. Webbplatsen är skyddad enligt israelisk och internationell upphovsrättslagstiftning. All obehörig användning av webbplatsen kan bryta mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar och andra lagar.

 

Du samtycker till att endast använda webbplatsen för ändamål som är tillåtna enligt (a) användarvillkoren och (b) tillämplig lag, reglering eller allmänt accepterad praxis eller riktlinjer i relevanta jurisdiktioner. Du samtycker specifikt till att inte komma åt (eller försöka komma åt) webbplatsen på något automatiserat sätt (inklusive användning av skript eller crawlers). Du samtycker till att du inte kommer att delta i någon aktivitet som stör webbplatsen. Om du inte har fått tillstånd att göra det i ett separat avtal med FÖRETAGET, godkänner du att du inte kommer att reproducera, duplicera, kopiera, sälja, handla eller återförsälja materialet för något ändamål. Du samtycker till att du ensam är ansvarig för (och att FÖRETAGET inte har något ansvar gentemot dig eller någon tredje part för) brott mot dina skyldigheter enligt användarvillkoren och för konsekvenserna (inklusive förlust eller skada som FÖRETAGET kan drabbas av) av sådana överträdelser.

 

FÖRETAGET förbehåller sig rätten (men har ingen skyldighet) att förhandsgranska, granska, flagga, filtrera, modifiera, vägra eller ta bort något eller allt innehåll från webbplatsen.

 

Åtkomst

Du ansvarar för att sekretessen för ditt webbplatslösenord hålls och att du ensam är ansvarig för alla aktiviteter som sker med ditt lösenord. Du samtycker till att omedelbart meddela FÖRETAGET om obehörig användning av ditt lösenord eller andra säkerhetsbrott relaterade till webbplatsen. FÖRETAGET förbehåller sig rätten att kräva att du byter lösenord om FÖRETAGET anser att ditt lösenord inte längre är säkert.

 

Förbjuden användning

Du samtycker till att inte använda webbplatsen (a) på ett sätt som bryter mot tillämplig lag, reglering, regel, ordning, fördrag eller annan lag; (b) störa tredje parts rättigheter, (c) att utge sig för en person eller enhet eller på annat sätt förvränga din anknytning till en person eller enhet; eller (d) att störa webbplatsen eller servrar eller nätverk som är anslutna till webbplatsen. Du samtycker vidare till att inte (1) använda datautvinning, robotar eller liknande datainsamlings- eller extraktionsmetoder i samband med webbplatsen; eller (2) försöka få obehörig åtkomst till någon del av Webbplatsen eller andra konton, datorsystem eller nätverk som är kopplade till Webbplatsen, antingen genom hackning, lösenordsutvinning eller på annat sätt.

 

Uppsägning

FÖRETAGET kan avsluta, stänga av eller ändra din registrering med eller tillgång till hela eller delar av webbplatsen, utan att föregående meddela, när som helst och av någon anledning. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i och tillgång till webbplatsen. Om du bryter mot något av dessa användningsvillkor, upphör ditt tillstånd att använda webbplatsen automatiskt, och du samtycker till att omedelbart förstöra allt nedladdat eller tryckt innehåll som erhållits från webbplatsen (och alla kopior därav).

 

Ansvarsfriskrivningar

WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS "SOM DEN ÄR" OCH "SOM TILLGÄNGLIG" OCH VI (FRISKRIVER OSS FRÅN ALLA GARANTIER OCH VILLKOR AV NÅGOT SLAG, VARE SIG DET ÄR UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR SÄLJBARHET VILLKOR, LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE, TITEL, LUGNT ÅTNJUTANDE, PRECISION ELLER FRÅNVARO AV INTRÅNG. VI GER INGEN GARANTI FÖR ATT DE TÄCKTA SAJTERNA: (A) MÖTER DINA KRAV; (B) KOMMER ATT VARA TILLGÄNGLIGT PÅ EN OAVBRUTEN, LÄGLIG, SÄKER ELLER FELFRI BASIS; ELLER (C) KOMMER ATT VARA EXAKT, PÅLITLIGT, FRITT FRÅN VIRUS ELLER ANNAN SKADLIG KOD, KOMPLETT, LAGLIG ELLER SÄKER.

 

PÅ GRUND AV INTERNETS NATUR KAN VI INTE GARANTERA ATT INFORMATIONEN, UNDER ÖVERFÖRING GENOM INTERNET ELLER MEDAN DEN ÄR LAGRAD PÅ VÅRT SYSTEM ELLER I ÖVRIGT I VÅR VÅRD, VARA HELT SÄKER FRÅN INTRÅNG AV ANDRA, SÅSOM HACKARE. FÖRETAGET ANTAR INGET ANSVAR FÖR FEL, FÖRSUMMELSE, AVBROTT, RADERING, FÖRSENING I DRIFT ELLER ÖVERFÖRING, STÖLD ELLER FÖRSTÖRELSE AV ELLER OBEHÖRIG TILLGÅNG TILL, ELLER ÄNDRING AV, NÅGOT INNEHÅLL. FÖRETAGET ÄR INTE ANSVARIGT FÖR PROBLEM ELLER TEKNISKA FEL AV NÅGOT TELEFONNÄT ELLER -LINJER, DATORERS ONLINE-SYSTEM, SERVRAR ELLER LEVERANTÖRER, DATORUTRUSTNING, PROGRAMVARA, ELLER FEL AV E-POST PÅ GRUND AV TEKNISKA PROBLEM ELLER TRAFIKSTOCKNING PÅ INTERNET ELLER NÅGON AV DE TÄCKTA SAJTERNA ELLER KOMBINATIONER DÄRIFRÅN, INKLUSIVE SKADOR FÖR ANVÄNDARE ELLER NÅGON PERSONS DATOR RELATERAD TILL ELLER SOM ETT RESULTAT AV DELTAGANDE I NÅGON AKTIVITET PÅ DE TÄCKTA SAJTERNA ELLER NEDLADDNING MATERIAL. DU FÖRSTÅR ATT OM DU LADDAR NED NÅGOT MATERIAL, GÖR DU DET PÅ EGEN RISK. FÖRETAGET SKALL INTE AV NÅGON ANLEDNING VARA ANSVARIGT FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA, INKLUSIVE PERSONLIG SKADA ELLER DÖD, SOM FÖLJD AV ANVÄNDNING AV DE TÄCKTA SAJTERNA, NÅGOT INNEHÅLL PÅ ELLER GENOM DE TÄCKTA SAJTERNA, VARKEN ONLINE ELLER OFFLINE.

 

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTANDE AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, SÅ OVANSTÅENDE UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG.

 

SE TILL ATT SE ÖVRIGA FRISKRIVNINGAR PÅ WEBBPLATSERNA ANGÅENDE T.EX. RECENSIONER, ÄGANDE, PARTNERS ETC.

 

Ansvarsbegränsning

FÖRETAGET SKALL INTE I NÅGOT FALL ANSVARA FÖR (A) NÅGON INDIREKT, SPECIELL, FÖLJANDE, STRAFFANDE ELLER EXEMPLARISKA SKADOR ELLER (B) NÅGRA SKADOR SOM ÖVERSTIGER ETT TUSEN AMERIKANSKA (1 000,00 USD) DOLLAR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DE SOM RESULTERAR I FÖRLUST AV INKOMSTER, RESULTAT, GOODWILL, ANVÄNDNING, AFFÄRER ELLER ANNAN IMMATERIELL FÖRLUST), SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I FÖRBINDELSE MED WEBBPLATSEN (INKLUDERAT, UTAN BEGRÄNSNING, ANVÄNDNING, ANVÄNDNINGSFÖRMÅGA ELLER RESULTAT AV ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN) VARE SIG SÅDANA SKADOR ÄR BASERADE PÅ GARANTI, KONTRAKT, KRÄNKNING, LAGSTIFTNING ELLER NÅGON RÄTTSLIG TEORI OCH ÄVEN OM NÅGOT AV FÖRETAGETS PARTER HAR RÅTTS (ELLER BORDE HA VETAT) MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR.

 

Användarbidrag

Vissa områden på webbplatsen kan tillåta dig att skicka in feedback, meddelanden eller annat material (var och en kallat "användarbidrag"). FÖRETAGET får, men är inte skyldiga till att, förhandsgranska användarbidrag eller övervaka något område på webbplatsen genom vilket användarbidrag kan skickas. Du samtycker till att du ensam är ansvarig för alla användarbidrag. FÖRETAGET är inte skyldigt till att vara värd, visa eller distribuera några användarbidrag på eller via webbplatsen och kan när som helst ta bort eller avvisa användarbidrag av någon anledning. FÖRETAGET är inte ansvarigt för förlust, stöld eller skada av något slag av användarbidrag. FÖRETAGET vill inte få några konfidentiella användarbidrag. Du förstår och samtycker till att varje användarbidrag kommer att betraktas som icke-konfidentiell och icke-upphovsrättsliga och att FÖRETAGET kommer att kunna avslöja ditt användarbidrag för tredje part i avsaknad av någon förtroendeskyldighet hos mottagaren. Genom att skicka användarbidrag intygar och garanterar du att:
(i) du är myndig och har tillräckliga rättigheter till alla användarbidrag som du har lagt upp, laddat upp, skickat eller på annat sätt gjort tillgängliga för att bevilja de rättigheter som avses i dessa användarvillkor (ii) du att ditt användarbidrag inte bryter mot några lagar eller förordningar så vitt du vet; och (iii) ditt användarinlägg inte gör något intrång i någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, patent, varumärke, designrätt eller andra immateriella rättigheter eller äganderätt av något slag så vitt du vet.

 

Integritet

Vi åtar oss att skydda våra användares integritet, och därför hanterar och lagrar vi användares data enbart för att tillhandahålla och möjliggöra tjänsterna. För mer information om vår datapraxis kan du läsa vår integritetspolicy som finns på https://www.vpnmentor.com/privacy-policy/

 

Länkar till tredje parters webbplatser

Vissa länkar på webbplatsen kan länka till tredje parters webbplatser. Sådana länkar tillhandahålls endast som en bekvämlighet för dig. Om du använder dessa länkar lämnar du webbplatsen. FÖRETAGET är inte skyldigt att granska sådana tredjepartswebbplatser eller kontrollera sådana tredjepartswebbplatser och ansvarar inte för sådana tredjepartswebbplatser eller deras innehåll (eller de produkter, tjänster eller innehåll som är tillgängligt via dem). FÖRETAGET stöder alltså inte eller gör några uttalanden om sådana tredjepartswebbplatser, information, programvara, produkter, tjänster eller material som finns där eller några resultat som kan uppnås genom att använda dem. Om du bestämmer dig för att komma åt någon av tredjepartswebbplatserna som är länkade från FÖRETAGETS nätverk, gör du det helt på egen risk.

 

Förfarande för att göra anspråk på överträdelse

FÖRETAGET respekterar andras immateriella rättigheter. Följaktligen har FÖRETAGET en policy att ta bort användarbidrag som bryter mot upphovsrätten, stänga av åtkomst till webbplatsen (eller någon del därav) till alla användare som använder webbplatsen i strid med upphovsrättslagen och/eller avsluta under lämpliga omständigheter kontot för någon användare som använder webbplatsen i strid med upphovsrättslagen. I enlighet med tillämplig lag har FÖRETAGET implementerat förfaranden för att motta skriftlig anmälan om påstådda upphovsrättsintrång och för behandling av sådana anspråk i enlighet med sådan lag. Om du tror att din upphovsrätt eller annan immateriell rättighet kränks av webbplatsen, vänligen meddela detta skriftligt till följande adress för meddelanden om hävda intrång:

Ditt skriftliga meddelande måste:
(a) innehålla din fysiska eller elektroniska signatur;
(b) identifiera det upphovsrättsskyddade verket eller annan immateriell egendom som påstås ha överträtts;
(c) identifiera det påstådda inträngande materialet på ett tillräckligt exakt sätt för att FÖRETAGET ska kunna lokalisera materialet;
(d) innehålla tillräcklig information genom vilken FÖRETAGET kan kontakta dig (inklusive postadress, telefonnummer och e-postadress);
(e) innehålla ett uttalande om att du tror att användningen av det upphovsrättsskyddade materialet eller annan immateriell egendom inte är auktoriserad av ägaren, ägarens ombud eller lagen;
(f) innehålla ett uttalande om att informationen i det skriftliga meddelandet är korrekt; och
(g) innehålla ett uttalande om att du är auktoriserad att agera på upphovsrättens eller andra immateriella rättighetsägares vägnar.

 

Elektronisk kommunikation

När du besöker webbplatsen eller skickar e-post till FÖRETAGET kommunicerar du med FÖRETAGET elektroniskt. FÖRETAGET kan svara på dig via e-post eller genom att publicera meddelanden på webbplatsen. Du samtycker till att alla sådana meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som FÖRETAGET tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla rättsliga krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

 

Allmänt

Dessa användarvillkor utgör det fullständiga, exklusiva och slutgiltiga uttalandet om avtalet mellan dig och FÖRETAGET med avseende på ämnet, och ersätter tidigare avtal eller förhandlingar mellan dig och FÖRETAGET med avseende på sådana ämnen.

 

Dessa användarvillkor regleras av Israels lagar utan hänsyn till principerna om lagkonflikt, och parterna härmed underkänner sig oåterkalleligt domstolarna i Tel Avivs exklusiva jurisdiktion.

 

Dessa användarvillkor och alla rättigheter och licenser som beviljats nedan får inte överföras eller tilldelas av dig, men de kan tilldelas av FÖRETAGET utan begränsning.