Innehållsförteckning Hur Bitcoin kom att vara A. Vem uppfann Bitcoin? B. Problemet med traditionell valuta C. Bitcoin löser problemen med centraliserade valutor Bitcoin-protokollet A. Bitcoin verifierar användaren med en digital signatur B. Hur Bitcoin lagrar information C. Hur transaktioner utförs D. Hur block valideras E. Hur bevis på arbete förhindrar dubbelspendering Hur man använder Bitcoin A. Att skaffa Bitcoin B. Hantera din plånbok C....
När vi än pratar om blockchain är oföränderlighet alltid det nästa som tas upp. Det finns olika åsikter om ämnet, men sist och slutligen söker alla svaret på en enda fråga – är blockchain och Bitcoin oföränderliga? Det korta svaret är – Nej, blockchains och Bitcoins kan inte ändras. Det långa svaret är att du...